VAARDIGHEDEN

Met MediaMasters werk je aan verschillende vaardigheden en competenties. Voor digitale geletterdheid zijn er op dit moment nog geen wettelijk vastgestelde kerndoelen. Wél zijn er door SLO al aanbodsdoelen geformuleerd en bouwen leerlingen met MediaMasters basiskennis mediawijsheid op aan de hand van het Mediawijsheid Competentiemodel.

Background shine
Media masters favicon

MEDIAWIJSHEID COMPETENTIEMODEL

Het Mediawijsheid Competentiemodel 2021 biedt acht mediawijsheidcompetenties en tien gebieden waarbinnen Nederlanders tastbare resultaten kunnen boeken met hun mediagebruik. De inhoud van MediaMasters is gebaseerd op dit model.

Aanbodsdoelen SLO

SLO heeft in 2018 voor verschillende leergebieden in het primair onderwijs, waaronder digitale geletterdheid, aanbodsdoelen geformuleerd op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. Deze worden weergegeven in inhoudslijnen met drie fasen waarbij fase 3 voor de bovenbouw geldt. De aanbodsdoelen digitale geletterdheid geven overzicht zodat je weet waar je aan kunt denken bij de verschillende onderdelen.

Hieronder vind je, per onderdeel van digitale geletterdheid, een overzicht aan welke aanbodsdoelen je werkt door MediaMasters te spelen: