Voorwaarden Gebruik Website MediaMasters

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, een project van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Netwerk Mediawijsheid heeft o.a. als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen.

Privacy

Netwerk Mediawijsheid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling.

De door u aan Netwerk Mediawijsheid verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om: Uw deelname aan MediaMasters te faciliteren

Communicatie tussen u en Netwerk Mediawijsheid

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor. Meer informatie over het privacybeleid van Netwerk Mediawijsheid kunt u vinden op https://mediamasters.nl/privacy-policy/.

Ongeoorloofd gebruik

Netwerk Mediawijsheid heeft het recht om maatregelen op te leggen aan een speler indien hij zich schuldig maakt aan activiteiten die gerelateerd zijn aan hacken en/of andere vormen van vals spelen waarbij je oneerlijk voordeel krijgt ten opzichte van andere gebruikers.

Netwerk Mediawijsheid behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren.

Inzage, rectificatie en/of verwijderen Mijn MediaMasters-account

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen met uw Mijn MediaMasters-account. Met de optie ‘verwijder mijn account’ worden uw gegevens direct uit onze administratie verwijderd.

Aansprakelijkheid

Gebruik van informatie verkregen middels deze website en andere daarmee gelieerde websites is voor risico van de gebruiker. Netwerk Mediawijsheid stelt deze website met zorg samen en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Netwerk Mediawijsheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Netwerk Mediawijsheid aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Netwerk Mediawijsheid is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Netwerk Mediawijsheid geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de websites welke door Netwerk Mediawijsheid en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Aansprakelijkheid van Netwerk Mediawijsheid voor directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van klanten van gebruiker of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van websites welke door Netwerk Mediawijsheid worden aangeboden, ontwikkeld of beheerd, is volledig uitgesloten.

Bezoekadres

Netwerk Mediawijsheid

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

Postadres

Netwerk Mediawijsheid

Postbus 1060

1200 BB Hilversum

info@mediawijzer.net