Voorwaarden gebruik website MediaMasters

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, een project van de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Netwerk Mediawijsheid is een netwerkorganisatie op het gebied van mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid stelt deze website met zorg samen. Het is helaas niet mogelijk om altijd alle onjuistheden of andere fouten te voorkomen.

Door gebruik te maken van deze website stem je in met de volgende voorwaarden:

  • Informatie op deze website kan door Netwerk Mediawijsheid altijd worden gewijzigd of verwijderd.
  • Je kunt Netwerk Mediawijsheid niet aansprakelijk stellen voor schade ontstaan door gebruik van deze website of gebruik van websites van derden waar deze website naar linkt, zoals websites van netwerkpartners en sponsors van Netwerk Mediawijsheid. Je kunt Netwerk Mediawijsheid ook niet aansprakelijk stellen voor schade ontstaan als gevolg van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van (delen van) deze website of als gevolg van onjuiste, gewijzigde of verwijderde informatie.
  • Het auteursrecht op deze website berust bij Netwerk Mediawijsheid, zijn leveranciers, netwerkpartners en/of sponsors. Tenzij de wet toestaat dat je dat wel zonder toestemming doet, mag je de informatie op deze website niet zonder toestemming van Netwerk Mediawijsheid en de overige rechthebbenden openbaar maken en/of verveelvoudigen.
  • Met “informatie” wordt in deze voorwaarden onder meer alle teksten, video’s, geluidsfragmenten, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, lay out, merken, namen en software bedoeld.
  • Het is verboden om de inhoud van deze website te wijzigen of om dat te proberen. Netwerk Mediawijsheid kan nadere (gebruiks)regels geven waar je je ook aan moet houden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Netwerk Mediawijsheid

Bezoekadres
Netwerk Mediawijsheid
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Postadres
Netwerk Mediawijsheid
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

info@mediamasters.nl
info@mediawijzer.net