Webinar Online sociaal gedrag & digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. Eind 2023 zijn de conceptkerndoelen, waarmee scholen dan aan de slag kunnen, gereed. Uiterlijk begin 2025 zijn deze kerndoelen helemaal klaar. Maar wat betekent dit precies? En hoe kan je daar in je onderwijs vorm aan geven? Ontdek het op woensdagmiddag (22 november) van 15.30 tot 17.00 uur tijdens de gratis online sessie Digitale geletterdheid van Kennisnet. Krijg handvatten van sprekers als Luc Sluijsmans, Steven Spaans en Ronald Kox.

(On)gewenst sociaal gedrag via social media: scholen hebben er zeer geregeld mee te maken. Niet voor niets gaat de Week van de Mediawijsheid (10 t/m 17 november) over dit thema en niet voor niets krijgt mediawijs gedrag een plek in het toekomstige curriculum digitale geletterdheid.

Tijdens de online bijeenkomst:

  • hoor je hoe om je om kunt gaan met ongewenst sociaal gedrag via digitale kanalen. Dit bereikt vaak (discussies in) de klas en dat beïnvloedt de sfeer in de lespraktijk;
  • kijken we vooruit naar de kerndoelen van digitale geletterdheid die uiterlijk 2025 worden ingevoerd. Mediawijsheid krijgt hoe dan ook een plek in deze kerndoelen en scholen moeten zelf aan de slag om hier handen en voeten aan te geven.

Sprekers

  • Luc Sluijsmans, rector van De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE)
  • Steven Spaans, bovenschools coach Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
  • Ronald Kox, specialist cultuureducatie bij het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Met een bijdrage van Aniek Breevoort (Netwerk Mediawijsheid). De sessie wordt gemodereerd door Kennisnet-adviseur Remco Pijpers.

Voor wie?

Dit webinar is voor leraren, schoolleiders, bestuurders, stafmedewerkers en andere geïnteresseerden die een rol hebben bij digitale geletterdheid en de invoering hiervan in hun schoolorganisatie.

Aanmelden

» Meer informatie en aanmelden? Ga naar deze website klik hier.

Digitale geletterdheid en mediawijs gedrag

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. De concept-kerndoelen zijn bijna gereed; scholen kunnen er dan al mee aan de slag. Uiterlijk in 2025 zijn deze kerndoelen helemaal klaar, dan heeft digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs. Dat roept bij veel schoolbesturen en onderwijsexperts vragen op, want wat betekent dit precies? En hoe regel je dat? Waar in het curriculum is hier nu al plek voor? Tijdens welke les(sen) besteed je aandacht aan digitale geletterdheid als de actualiteit daar om vraagt?