Slechts een vijfde van kinderen denkt een met AI gemaakte foto te kunnen herkennen

  • 11% zegt het verschil tussen nep en echt helemaal niet te zien
  • Meerderheid kinderen wil dat vermeld wordt wat door AI gemaakte of bewerkte media is.

De meerderheid van Nederlandse kinderen maakt zich geen zorgen over de toenemende aanwezigheid van AI. Wel vindt 43 procent dat er bij teksten, video’s en afbeeldingen duidelijk vermeld moet worden wat menselijke en wat computerproducties zijn. Dit blijkt uit een enquête van Netwerk Mediawijsheid in aanloop naar de start van MediaMasters. Een recordaantal van ruim 8000 klassen doet deze week mee aan de dertiende editie van MediaMasters.

Toename van AI

Een van de onderwerpen in MediaMasters dit jaar is de manier waarop AI de verspreiding van desinformatie en nepnieuws kan vereenvoudigen. Uit de enquête van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met De Dag Vandaag blijkt dat de meerderheid van Nederlandse kinderen (tussen 9 en 13 jaar) zich geen zorgen maakt over de toenemende aanwezigheid van AI.

Op de vraag ‘Vind je het erg dat we steeds meer dingen zien en horen die gemaakt zijn door computerprogramma’s met kunstmatige intelligentie?’ reageert 54% van de respondenten met nee. Wel vinden ze dat duidelijk moet worden aangegeven wat door een mens is gemaakt en wat door een machine.

Niet herkennen

Het overige deel van de kinderen (46%) maakt zich wel zorgen. “Hoe weet ik straks nog of iets door mensen of machines is gemaakt?”, aldus het meest genoemde argument. Dit onderscheid is voor kinderen zelf lastig te maken, zo toont de enquête aan. Slechts een vijfde van de ondervraagde kinderen denkt dat ze in staat zijn om een foto te herkennen die gemaakt is door kunstmatige intelligentie. Nog opvallender is dat een aanzienlijke groep (11%) aangeeft het zeer moeilijk te vinden of het zelfs helemaal niet te kunnen herkennen.

Praten over grensvervaging

Sarah Hijmans, inhoudelijk producent en eindredacteur van MediaMasters, zegt: “Kinderen hebben in hun mediagebruik vaak dagelijks te maken met AI. Educatie over het herkennen van en omgaan met AI-bewerkte content is dus heel belangrijk. Door in een opdracht over het herkennen van nepnieuws aandacht te besteden aan de manier waarop AI kan bijdragen aan het verspreiden van neppe beelden en teksten, willen we in de klas het gesprek op gang brengen over de grensvervaging tussen echt en nep en wat dat doet met je vertrouwen in nieuws.”