Privacystatement

Netwerk Mediawijsheid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling.

De door u aan Netwerk Mediawijsheid verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om:

  • Uw deelname aan MediaMasters te faciliteren
  • Communicatie tussen u en Netwerk Mediawijsheid

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor.

Communicatie over MediaMasters

Indien u zich op deze website aanmeldt voor MediaMasters, worden de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam en e-mailadres.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van noodzakelijke informatie over het gebruik van MediaMasters.

Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens. Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediamasters.nl.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw e-mailadres dan kunt u onderaan de e-mailberichten die u ontvangt van MediaMasters klikken op ‘Afmelden’. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd. Echter wordt het spelen van MediaMasters hierdoor zodanig belemmerd dat Netwerk Mediawijsheid niet kan instaan voor de kwaliteit van de MediaMasters-spelervaring.

Netwerk Mediawijsheid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Gebruik van websites van derden die via MediaMasters benaderd kunnen worden, is voor risico van de gebruiker.

Aanmelden voor expertpanel MediaMasters

Indien u zich tijdens de schriftelijke evaluatie van MediaMasters aanmeldt voor het expertpanel, worden de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen u en Netwerk Mediawijsheid en worden maximaal één jaar bewaard.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediamasters.nl.

Contact helpdesk MediaMasters

Indien u tijdens het spelen van MediaMasters contact opneemt met de helpdesk, worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door contact op te nemen met de helpdesk gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen u en Netwerk Mediawijsheid en worden bewaard tot de volgende editie van MediaMasters.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediamasters.nl.

Beveiliging

Netwerk Mediawijsheid draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Onze medewerkers werken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden.

Daarnaast maken we gebruik van reCAPTCHA v3. Deze tool voert een risico-analyse uit voor verdacht verkeer. Hierbij wordt de inhoud van het bericht verstuurd naar en – volgens de geldende privacywetten binnen Europa – verwerkt door Google. Hier vind je meer informatie over Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Door reCAPTCHA v3 te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Aansprakelijkheid

Gebruik van informatie verkregen middels deze website en andere daarmee gelieerde websites is voor risico van de gebruiker. Netwerk Mediawijsheid spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin MediaMasters als portal fungeert alsmede informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Netwerk Mediawijsheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Netwerk Mediawijsheid aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Netwerk Mediawijsheid is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Netwerk Mediawijsheid en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de websites welke door Netwerk Mediawijsheid en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Aansprakelijkheid van Netwerk Mediawijsheid voor directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van klanten van gebruiker of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van websites welke door Netwerk Mediawijsheid worden aangeboden, ontwikkeld of beheerd, is volledig uitgesloten.

Inzage, rectificatie en/of verwijderen Mijn MediaMasters-account

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen met uw Mijn MediaMasters-account. Met de optie ‘verwijder mijn account’ worden uw gegevens direct uit onze administratie verwijderd.

Meer informatie over het privacybeleid van Netwerk Mediawijsheid kunt u vinden op mediawijzer.net/privacy-statement.

Derden

Verstrekking door Netwerk Mediawijsheid van persoonsgegevens aan derden, vindt slechts plaats op grond van een wettelijke verplichting of met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker. Verder verstrekt Netwerk Mediawijsheid geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De websites van Netwerk Mediawijsheid maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd voordat er gegevens worden verwerkt. Verder is ons Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

Wanneer je gebruik maakt van Mijn MediaMasters wordt een functionele cookie op je computer geplaatst. Deze hebben we nodig om te kijken of je al bent ingelogd en om de spelprogressie te meten.

Lees hier meer informatie over cookies.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Netwerk Mediawijsheid:

Bezoekadres

Netwerk Mediawijsheid
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Postadres

Netwerk Mediawijsheid
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

info@mediamasters.nl

info@mediawijzer.net

© november 2019