RECLAMEFILM-OPDRACHT

De mooiste reclame wint het imp@ctspel als prijs! Een bordspel, waarmee je samen veel leert over de digitale maatschappij. Gaan jullie hiermee aan de slag?