MediaMasters is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid. Het Netwerk Mediawijsheid is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Netwerk Mediawijsheid heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen en wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid:

Onze partners

Bij het Netwerk Mediawijsheid zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven en instellingen aangesloten. Zij zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten of doen onderzoek naar mediawijsheid thema’s. De MediaMissies en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van netwerkpartners van Netwerk Mediawijsheid.

In het schooljaar 2019/2020 leveren onderstaande partners van het Netwerk Mediawijsheid een bijdrage aan MediaMasters.

Rol van Bibliotheken

Bibliotheken spelen een belangrijke rol tijdens MediaMasters. Zij vormen (als Huizen van de Mediawijsheid) een plek waar ouders en kinderen terecht kunnen voor vragen, ondersteuning en activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Bibliotheken maken ook deel uit van het spel door middel van de Bibliotheekopdracht.

Informatie voor bibliotheken


MediaMasters wil de volgende partijen extra bedanken voor hun medewerking tijdens de opnames: