Instructies bij Extra Missie: Stop cyberpesten!

Leerlingen weten na het doorlopen van deze Extra Missie wat ze zelf kunnen doen om online pesten te voorkomen en aan te pakken (gedrag). Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt over online gedrag (kritische houding) en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid online (bewustwording).