Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom verbonden aan MediaMasters berusten bij Mediawijzer.net.

Het openbaar maken en verveelvoudigen van MediaMasters alsmede het bewerken daarvan is – behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen – niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediawijzer.net.

Het gebruik van data- en beeldmateriaal dat gedownload kan worden en/of hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde ondubbelzinnig duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. website van Mediawijzer.net respectievelijk MediaMasters is alsmede de data en het materiaal uitsluitend voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt zonder enig commercieel oogmerk.