Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal termen die we gebruiken voor pestgedrag via sociale media.
Beschermd door anonimiteit gaat cyberpesten veel verder dan andere vormen van pesten.
Online pesten gebeurd op verschillende manieren maar kinderen pesten elkaar met name door:

  • Misbruik van privégegevens (zoals het het aanmaken van nep-accounts)
  • Uitsluiting in whatsapp-groepen
  • Het verspreiden van foto’s en/of filmjes
  • Dreig- en haatberichten

Ook gaat dit pesten vaak door na schooltijd. Wil je in de klas aandacht besteden aan online pesten?
Lees op deze pagina de tips om aan de slag te gaan.

 

Speel de ThemaMissie: Online Pesten

Ga in de MediaMasters-wereld aan de slag met de ThemaMissie: Online Pesten. Leerlingen weten na het doorlopen van dit thema wat ze zelf kunnen doen om online pesten te voorkomen en aan te pakken (gedrag). Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt over online gedrag (kritische houding) en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid online (bewustwording).

De ThemaMissies zijn vanaf 16 november het hele schooljaar beschikbaar en bestaan uit een video, een debat en een creatieve doe-opdracht.

Verder aan de slag met het thema

Lezen:

Doe met je klas mee aan De Week Tegen Pesten en maak in het begin van het schooljaar pesten bespreekbaar in de klas.

Bekijk de website Pestweb. Je vindt hier informatie over pesten en tips/adviezen om pesten op jouw school tegen te gaan.

Neem een kijkje op mediawijsheid.nl in de dossiers Online Pesten en Online omgangsvormen. Je vind hier praktische tips om met online pesten in de klas om te gaan.

Lesmateriaal:

Maak afspraken in je klas en doe de uitgebreide WhatsHappy les of de Instagrap les van Kennisnet. Tijdens deze les praten jullie over het gebruik van WhatsApp of Instagram in jullie klas.

Bekijk al het beschikbare lesmateriaal over mediawijsheid voor elk type onderwijs in het dossier lesmateriaal op mediawijsheid.nl.

HoeZoMediawijs.nl is een jeugdsite over leuk, veilig en slim gebruik van sociale media. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met doe-opdrachten, filmpjes, tips en uitleg.