Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal termen die we gebruiken voor pestgedrag via sociale media.
Beschermd door anonimiteit gaat cyberpesten veel verder dan andere vormen van pesten.
Online pesten gebeurd op verschillende manieren maar kinderen pesten elkaar met name door:

  • Misbruik van privégegevens (zoals het het aanmaken van nep-accounts)
  • Uitsluiting in whatsapp-groepen
  • Het verspreiden van foto’s en/of filmjes
  • Dreig- en haatberichten

Ook gaat dit pesten vaak door na schooltijd. Wil je in de klas aandacht besteden aan online pesten?
Lees op deze pagina de tips om aan de slag te gaan.

Speel de ThemaMissie: Online Pesten

Ga in de MediaMasters-wereld aan de slag met de ThemaMissie: Online Pesten. Leerlingen weten na het doorlopen van dit thema wat ze zelf kunnen doen om online pesten te voorkomen en aan te pakken (gedrag). Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt over online gedrag (kritische houding) en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid online (bewustwording).

MediaMasters wordt deze zomer vernieuwd! Het is daarom niet mogelijk om de ThemaMissie te spelen. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn de ThemaMissies weer beschikbaar.

Verder aan de slag met het thema

Lezen:

Doe met je klas mee aan De Week Tegen Pesten en maak in het begin van het schooljaar pesten bespreekbaar in de klas.

Bekijk de website Pestweb. Je vindt hier informatie over pesten en tips/adviezen om pesten op jouw school tegen te gaan.

Bekijk Stop Pesten Nu voor lesmaterialen en tip om (online) pesten bespreekbaar te maken in het klaslokaal.

Lees 50 tips tegen pesten van kinderen en jongeren zelf in het Handboek tegen pesten.

De Mediawegwijzer Neen tegen Cyberpesten geeft inzicht in de problematiek van online pesten en stelt een maatregelen voor die je kunt inzetten op school.

Neem een kijkje op mediawijsheid.nl in de dossiers Online Pesten en Online omgangsvormen. Je vind hier praktische tips om met online pesten in de klas om te gaan.

Lesmateriaal:

Het is belangrijk om over pesten te praten in de klas, maar waar begin je? De Kindertelefoon leert je hoe jij een echte praatprof wordt! Met dit lesmateriaal kun zowel klassikaal als individueel aan de slag.

Maak afspraken in je klas en doe de uitgebreide WhatsHappy les of de Instagrap les van Kennisnet. Tijdens deze les praten jullie over het gebruik van WhatsApp of Instagram in jullie klas.

Met de Zapp Heldengame ga je met je leerlingen de strijd aan tegen pesten. De game helpt de klas om te praten over pestproblemen en hier samen afspraken over te maken. Kijk voordat je begint de instructievideo met Anne-Mar en Thomas. Geschikt voor po.

Met Gemeen spel van onderwijsproject Beeldkraken kunnen leerlingen aan de hand van verschillende opdrachten met elkaar in gesprek gaan over cyberpesten en sociale media.

Ga aan de slag met de KiVa-programma tegen pesten op school. Het programma is gericht op leerlingen van 6 tot 12 jaar en biedt een schoolbrede aanpak waarin zowel op preventie, aanpak van incidenten en ouderbetrokkenheid wordt ingezet.

Met de interactieve toneelvoorstelling iSocial worden jongeren uitgedaagd om na te denken over onderwerpen als cyberpesten, vriendschap, identiteit en grenzen stellen.

Bekijk de film Spijt! met het bijbehorende lespakket voor groep 7, 8 en de brugklas.

Bekijk de interactieve film ‘It’s up to you’ als interventie tegen cyberpesten in jouw klas. Leerlingen bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal waarin ze direct de gevolgen van hun acties ervaren.

Bekijk het gratis lesmateriaal dat hoort bij het televisieprogramma Medialogica van Human: Medialogica in de klas. Met de aflevering, in de ban van de bultrug kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs in discussie over hoe sociale media invloed hebben op de manier waarop mensen oordelen.

Het lespakket ‘Doe iets! tegen cyberpesten’ van het Consortium Tegen Cyberpesten bevat een virtual reality-film die leerlingen van dichtbij laat ervaren wat het effect kan zijn van online pesten.

Speel Koninkrijk der Vriendelijkheid (groene level) in het online avonturenspel Interland. In deze game lopen cyberpesters rond die negatieve berichten verspreiden. Blokkeer en rapporteer pestkoppen, maar wees wel vriendelijk tegen andere internetgebruikers.

Met het lesprogramma Communicatie is Alles leren groepen 7 en 8 (po) en de 1e klas (vo) de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie. Met o.a. lessen over smartphones en sociale media.

Met de School en Veiligheid voorlichtingsposters weten leerlingen de weg te vinden naar de vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt pesten op school. Bestel gratis een set posters, vul de gegevens in en hang de posters op een zichtbare plek in school.

Iemand pesten in de klas is vaak zichtbaar, maar bij cyberpesten is dat anders. Pesters en gepesten kunnen in je klas zitten zonder dat je het in de gaten hebt. Alles speelt zich online af en ook na schooltijd kan het pesten gewoon doorgaan. Ga aan de slag met het lesmateriaal ‘Cyberpesten? Wat je niet ziet bestaat niet’ van Respect Education Foundation en maak klassikaal praten over cyberpesten makkelijker. Lesmateriaal is beschikbaar voor po, vo en mbo.

Ga aan de slag met het Happy new year les materiaal van Respect Education Foudation en maak met je klas een friss start. Dit lesmateriaal is speciaal ontworpen voor de Zilveren Weken om de groepsdynamiek te verkennen. Lesmateriaal is beschikbaar voor het po, vo en het mbo.

Met de Complimenten Toolkit van Het Complimentenspel kun je samen met je klas direct aan de slag met het stimuleren van een positieve groepsdynamiek, waarmee je bouwt aan een veilige leeromgeving. De tools uit deze kit zorgen voor meer verbinding en positiviteit onderling. Je krijgt 7 weken lang elke week een mail met daarin een praktische werkvorm om in te zetten in jouw klas.

Wat is pesten precies en wat kun je er het beste aan doen? Kidsweek in de Klas heeft een les woordenschat gemaakt waarbij leerlingen nieuwe woorden leren die gaan over ‘pesten’. Ook gaan leerlingen aan de slag met een complimentenmuur. Zo leren zij hoe ze een compliment kunnen formuleren en wat een compliment met iemand kan doen.

Ga aan de slag met het ‘Samen aan zet’ gratis lesmateriaal van de Week Tegen Pesten 2020. Zo kun je samen met je klas aan de slag met het werken aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas. Het materiaal bestaat uit onder andere lessen, games en een e-book voor po, po/vo, po/vo/mbo, vo, vo/mbo en mbo.

Hoe zitten de leerlingen erbij? Is er meer onrust dan normaal? Dan kunnen jullie in de Zilveren Weken zitten. Na de  kerstvakantie doorlopen leerlingen bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Dit is goed moment om weer te werken aan een positieve groepssfeer. Week Tegen Pesten geeft leerkrachten tips en informatie om daarbij te helpen.

Het lespakket Samen maken we het verschil van Stichting Omgaan met Pesten bestaat uit werkvormen, tips en tools om samen te werken aan een veilige omgeving in het klaslokaal. Elkaar leren kennen, bewegen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terugkomen zodat iedereen zich sociaal veilig kan voelen. Geschikt voor zowel po als vo.

Gebruik de Social Shuffle om de klassopstelling te veranderen. Vier keer per jaar krijgt iedereen een andere plek. Deze online tool helpt leerkrachten de klas socialer te maken doorleerlingen zoveel mogelijk naast verschillende klasgenootjes te laten zitten.

Bekijk al het beschikbare lesmateriaal over mediawijsheid voor elk type onderwijs in het dossier lesmateriaal op mediawijsheid.nl.

Bekijk al het beschikbare lesmateriaal over mediawijsheid voor elk type onderwijs in het dossier lesmateriaal op mediawijsheid.nl.

HoeZoMediawijs.nl is een jeugdsite over leuk, veilig en slim gebruik van sociale media. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met doe-opdrachten, filmpjes, tips en uitleg.