Beeld is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op sociale media, in reclames of het onderwijs; overal worden verhalen verteld met video’s, foto’s en animaties.
Ze kunnen ons raken, betrekken én beïnvloeden. Meestal gebeurt dat onbewust.

Wanneer kinderen mediawijs naar beeld kunnen kijken, en dus beeldgeletterd zijn, kunnen ze actief, kritisch en bewust omgaan met beelden om hun heen.
Ze doorzien de bedoelingen, de betekenis en het effect ervan. Het helpt ze om met elkaar over beelden en de betekenis te kunnen praten.
Bijvoorbeeld wanneer ze een film of een YouTube-video kijken, of wanneer kinderen zelf media maken.

Speel de ThemaMissie: Beeldtaal

Ga in de MediaMasters-wereld aan de slag met de ThemaMissie: Beeldtaal. Leerlingen kunnen na het doorlopen van dit ThemaMissie bewerkte beelden doorzien, reflecteren op schoonheidsidealen en zijn zich bewust van de invloed die beelden uit (sociale) media hebben op de wereld en zichzelf. Tijdens het debat worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over waarom het gebruikelijk is vooral de mooie en positieve kanten van jezelf in (sociale) media te laten zien en wat dat voor gevolgen heeft voor hoe je over jezelf en anderen denkt. Na afloop realiseren de leerlingen zich dat het niet realistisch is jezelf te vergelijken met beelden van anderen die je in (sociale) media voorbij ziet komen.

MediaMasters wordt deze zomer vernieuwd! Het is daarom niet mogelijk om de ThemaMissie te spelen. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn de ThemaMissies weer beschikbaar.

Verder aan de slag met het thema

Lezen:

Bekijk het dossier Beeldgeletterdheid op mediawijsheid.nl.

Lesmateriaal:

Gebruik het gratis lesmateriaal van het Dove Self-Esteem Project en laat leerlingen spelenderwijs basiskennis vergaren over schoonheidsidealen op sociale media.Voor kinderen van 8 -16 jaar.

Quiz, infographic, tijdschrift of website maken? Op www.tooly.nl staan 21 gratis online tools, waarmee leerlingen zelfstandig creatieve producten kunnen maken. Bij elke tool horen ideeën voor leerlingen en lessuggesties voor leerkrachten. Geschikt voor po.

Beeldkraken is een onderwijsproject dat jongeren kritisch naar beelden leert kijken. Leerlingen leren hoe betrouwbaar een beeld is, wat de waarde ervan is en hoe het beeld tot stand is gekomen. Zowel geschikt voor po als vo.

Bekijk het gratis lesmateriaal dat hoort bij de korte animatiefilm ‘Munya in mij’. Door het kijken naar de film en het uitvoeren van de bijpassende opdrachten leren leerlingen hun filmervaring te verwoorden en te onderzoeken. Geschikt voor kinderen tussen de 9 – 12 jaar.

Bekijk het lespakket Blikflits van Cubiss. BlikFlits neemt leerlingen mee in de beleving van foto- en beeldmateriaal. Zo worden leerlingen bewust en kritisch over wat ze delen. Geschikt voor po.

Bekijk al het beschikbare lesmateriaal over mediawijsheid voor elk type onderwijs in het dossier lesmateriaal op mediawijsheid.nl.

Bekijk het dossier Youtube kijken op HoeZoMediawijs.nl. Dit is een jeugdsite over leuk, veilig en slim gebruik van sociale media. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met doe-opdrachten, filmpjes, tips en uitleg.