Gebruiksvoorwaarden MediaMasters

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlandse expertisecentrum op het gebied van mediawijsheid dat in 2008 is opgericht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mediawijzer.net heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen en wordt aangestuurd door vijf organisaties: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Kennisnet, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO en Koninklijke Bibliotheek.

Privacyverklaring

Mediawijzer.net verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling.

De door u aan Mediawijzer.net verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om:

  • Uw deelname aan MediaMasters te faciliteren
  • Communicatie tussen u en Mediawijzer.net

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor.

Aanmelden voor de informatiemails van MediaMasters

Indien u zich op deze website aanmeldt voor informatiemails over MediaMasters, worden de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam en e-mailadres. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens op de verzendlijst.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de informatiemails over MediaMasters.

Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediamasters.nl.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u onderaan de informatiemail op ‘Afmelden’ klikken. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd.

Aanmelden voor expertpanel MediaMasters

Indien u zich tijdens de schriftelijke evaluatie van MediaMasters aanmeldt voor het expertpanel, worden de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen u en Mediawijzer.net en worden maximaal één jaar bewaard.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediamasters.nl.

Contact helpdesk MediaMasters

Indien u tijdens het spelen van MediaMasters contact opneemt met de helpdesk, worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door contact op te nemen met de helpdesk gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen u en Mediawijzer.net en worden bewaard tot de volgende editie van MediaMasters.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediamasters.nl.

Beveiliging

Mediawijzer.net draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Onze medewerkers werken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden.

Aansprakelijkheid

Gebruik van informatie verkregen middels deze website en andere daarmee gelieerde websites is voor risico van de gebruiker. Mediawijzer.net spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin MediaMasters als portal fungeert alsmede informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Mediawijzer.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Mediawijzer.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Mediawijzer.net is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Mediawijzer.net en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de websites welke door Mediawijzer.net en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Aansprakelijkheid van Mediawijzer.net voor directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van klanten van gebruiker of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van websites welke door Mediawijzer.net worden aangeboden, ontwikkeld of beheerd, is volledig uitgesloten.

Inzage, rectificatie en/of verwijderen Mijn MediaMasters-account

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen met uw Mijn MediaMasters-account. Met de optie ‘verwijder mijn account’ worden uw gegevens direct uit onze administratie verwijderd.

Meer informatie over het privacybeleid van Mediawijzer.net kunt u vinden op mediawijzer.net/privacy-statement.

Derden

Verstrekking door Mediawijzer.net van persoonsgegevens aan derden, vindt slechts plaats op grond van een wettelijke verplichting of met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker. Verder verstrekt Mediawijzer.net geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De websites van Mediawijzer.net maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd voordat er gegevens worden verwerkt. Verder is ons Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

Wanneer je gebruik maakt van Mijn MediaMasters wordt een functionele cookie op je computer geplaatst. Deze hebben we nodig om te kijken of je al bent ingelogd en om de spelprogressie te meten.

Wanneer leerlingen in de thuisomgeving van MediaMasters inloggen, wordt een tijdelijke cookie op hun computer opgeslagen. Dit is een functionele cookie die nodig is om ervoor te zorgen dat we de punten op het juiste account wegschrijven. Zodra de leerling de thuisomgeving wegklikt, wordt de cookie verwijderd.

Lees hier meer informatie over cookies.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Mediawijzer.net:

Bezoekadres

Mediawijzer.net
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Postadres

Mediawijzer.net
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

info@mediawijzer.net

© mei 2018